×

Poliklinika za specijalističku i subspecijalističku pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu:

  • pedijatrijska kardiologija
  • neurologija
  • otorinolaringologija
  • endokrinologija
  • fizijatrija
  • gastroenterologija
  • pulmologija i alergologija
  • imunologija