×

međunarodno poznata neuropedijatrica koja u našoj poliklinici obavlja preglede i ostale pretrage ukoliko je potrebno (EEG, EEG polisomnografija, UZV mozga)