×

Vrhunski tim stručnjaka

Naš tim čine priznati stručnjaci iz raznih područja pedijatrijske medicine

Suvremena medicinska dijagnostika

RR Holter | EKG Holter | EMNG | EEG | EEG Polisomnografija | Ultrazvuk | Evocirani potencijali

O nama

Poliklinika za specijalističku i subspecijalističku pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu:

  • pedijatrijska kardiologija
  • neurologija
  • otorinolaringologija
  • endokrinologija
  • fizijatrija
  • gastroenterologija
  • pulmologija i alergologija
  • imunologija

NaŠe medicinske usluge

Naš tim stručnjaka

Naš vrhuski tim stručnjaka uvijek Vam je na raspolaganju!

Kontaktirajte nas